CURSOS D’IDIOMES

cursos idiomes manresa

L’ idioma estranger és un complement a la formació que oferim en horari extraescolar de dilluns a divendres de 15,30h a 22,30h en classes de 1 hora de durada com a mínim. Tenim un entorn adequat per a treballar la immersió en la llengua estrangera escollida: anglès o francès.

Estimulem l’aprenentatge del nou idioma amb professors nadius, amb mètodes dinàmics i participatius on l’alumne juga un paper actiu per a millorar el coneixement de la nova llengua i potenciar les capacitats de comunicació a través de la comprensió, la lectura, la conversa i l’escriptura. Tot això ho fem potenciant el paper del professor com a director de la classe i amb el suport de les noves tecnologies. El nostre valor afegit rau en el fet que els grups de treball són reduïts: així assegurem l'aprofitament molt més eficaç de les classes.

 • Els grups són d’un mínim de 4 alumnes i un màxim de 6
 • Els cursos són de 2 hores/setmanals (dos dies a la setmana 1 hora cada dia) o de 3 hores/setmanals (dos dies a la setmana 1,5 hora cada dia)
 • Els grups es fan en funció del nivell de cada alumne, no pas en funció de la seva edat
 • Cal fer una prova de nivell abans de poder entrar a formar part d’un grup concret
 • La matrícula és oberta durant tot l’any
 • Preparem els alumnes per a presentar-se als exàmens oficials PET, FCE, CAE, CPE
 • Hi ha la possibilitat de matricular-se per mesos o trimestres
 • Els nostres alumnes disposen d’una aula d’informàtica amb ordinadors a la seva disposició que serveixen tant com a complement a la docència presencial com per a gaudir-hi d’una estona de lleure si arriben d’hora o s’han d’esperar fins que els passeu a recollir.
 • Al final de cada trimestre l’alumne haurà de superar un examen que es lliurarà a cada família juntament amb l’informe de seguiment corresponent
 • Si un alumne no pot assistir a una hora de classe (està malalt, ha d’anar al metge, està de colònies, etc.) la pot recuperar qualsevol altre dia
 • El preu inclou una matrícula de 50 € (només es paga matrícula el primer any d’inscripció d’un alumne nou) més una quota mensual en funció del nombre d’hores setmanals d’idioma.
 • Les famílies que matriculen a més d’un germà paguen una sola matrícula