CURSOS D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

cursos d'acces a la universitatLa preparació per a totes les proves d’accés es fa en grups reduïts d'un màxim de 8 alumes per classe, amb classes presencials i docència de les assignatures tant de la fase comuna com de la fase específica.

El curs està pensat per a aquells alumnes que volen accedir a la universitat o a un CFGS però fa temps que van deixar els seus estudis, de manera que necessiten ajuda per tornar a agafar l’hàbit d’estudiar i per recuperar els continguts en totes les matèries de les que s’han d’examinar.

És un curs disenyat per ser compatible amb la vida laboral i les obligacions de la vida familiar on tutoritzem l'evolució de cada alumne amb un seguiment acurat per asegurar l'èxit al màxim.

  • Dates: les classes comencen la primera setmana d'octubre i finalitzen el dia abans de les proves d'accés.
  • Horari matí: dimarts i dijous de 9,00h a 13,00h
  • Horari vespre:de dilluns a dijous de 19,30h a 21,30h
  • Oferim un curs de “nivell zero” la setmana abans de començar les classes, destinat a aquells alumnes que necessiten refrescar conceptes bàsics de les assignatures de: llengua catalana, llengua castellana, anglès, francès, matemàtiques, física o química. Aquest curs bàsic està inclòs en el preu o sigui que no te cap cost per als nostres alumnes i es totalment voluntari
  • El preu de la matrícula inclou tots els materials del curs (temaris detallats, dossiers, exercicis, exàmens i problemes resolts, conceptes teòrics i pràctics ,etc.)
  • Cada alumne disposa de un nombre d’hores “bonus” per a gastar durant el curs en classes particulars de la manera que cregui més convenient :per a reforç d’alguna assignatura en concret, per a resolució de dubtes, per a ampliació de conceptes o per a recuperar alguna classe a la que no s’ha pogut assistir