CURS EXPRESS DE PREPARACIÓ PER A LES PAU (LOE) FASE GENERAL

Oferim un curs de preparació per a les proves d’accés a la Universitat (PAU) o selectivitat, amb classes presencials de només 5,5 hores setmanals i docència de les assignatures de la fase general.

El curs va dirigit a estudiants de matrícula lliure, o sigui aquells qui:

  • Han obtingut el títol de batxillerat o equivalent abans del curs 2012/2013
  • Han cursat el segon curs de batxillerat a l’estranger
  • Volen millorar nota de la PAU

El curs té una durada total de 105 hores lectives de gener a juny repartides en 5,5 hores de classe a la setmana distribuïdes de la següent manera: 3,5 hores setmanals de llengües (1 hora setmanal de llengua catalana ,1 hora setmanal de llengua castellana i 1,5 hora setmanal de llengua estrangera) , 1 hora setmanal de història o història de la filosofia i 1 hora setmanal de la matèria de modalitat escollida.