CURSOS D’ACCÉS A CFGS

cursos d'acces a cfgs

Oferim un curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior , amb classes presencials i docència de les assignatures tan comunes com específiques (Llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i llengua estrangera (anglès/francès) , en grups reduïts d'un màxim de 8 alumnes per classe.

És un curs pensat per ser compatible amb la vida laboral , les obligacions de la vida familiar o fins i tot amb altres estudis.

Podeu prepara-vos només per la part comuna de l'examen, només per la part específica o bé per totes dues parts.

És un curs disenyat per ser compatible amb la vida laboral i les obligacions de la vida familiar on tutoritzem l'evolució de cada alumne amb un seguiment acurat per asegurar l'èxit al màxim.

  • Inscripcions i matrícula : la matrícula pel curs s’obre la primera setmana de juliol i es tancarà quan s’hagin exhaurit les places disponibles i per rigorós ordre d’inscripció. Les places són limitades i no es poden reservar si l'alumne no ha formalitzat la seva matrícula.
  • Dates : les classes comencen la primera setmana d'octubre i s'acaben el dia abans de la prova
  • Horari  matí: dimarts i dijous de 9,00h a 13,00h
  • Horari vespre:de dilluns a dijous de 19,30h a 21,30h
  • Oferim un curs de “nivell zero” la setmana abans de començar les classes, destinat a aquells alumnes que necessiten refrescar conceptes bàsics de les assignatures de: llengua catalana, llengua castellana, anglès, francès, matemàtiques, física o química. Aquest curs bàsic està inclòs en el preu o sigui que no te cap cost per als nostres alumnes i es totalment voluntari
  • El preu de la matrícula inclou tots els materials del curs (temaris detallats, dossiers, exercicis, exàmens i problemes resolts, conceptes teòrics i pràctics ,etc.)
  • Cada alumne disposa de un nombre d’hores “bonus” per a gastar durant el curs en classes particulars de la manera que cregui més convenient :per a reforç d’alguna assignatura en concret, per a resolució de dubtes, per a ampliació de conceptes o per a recuperar alguna classe a la que no s’ha pogut assistir