CURSOS D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT MG 45

acces universitat majors de 45

Oferim un curs de preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 45 anys, amb classes presencials de 2 hores/ setmanals i docència de les assignatures de llengua catalana , llengua castellana i comentari de text. El curs va dirigit a aquells alumnes que volen accedir a la universitat i que fa temps que van deixar els seus estudis , de manera que necessiten ajuda per tornar a agafar l’hàbit d’estudiar i per recuperar els continguts en totes les matèries de les que s’han d’examinar.

A les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys poden presentar-s’hi els qui compleixin els requisits següents:

  • Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es convoquen les proves.
  • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana son comuns per a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys. Així doncs, un candidat que s’examini de les dues proves d’accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

El curs te una durada total de 60 hores lectives de classe presencial des d'octubre fins a maig , repartides en 2 hores setmanals de classe 1hora/setmanal de Llengua Catalana i 1 hora/setmanal de Llengua Castellana.

Cada alumne disposa de 2 hores “BONUS” de classes particulars per a gastar durant el curs de la manera que cregui més convenient : com a reforç d’alguna assignatura en concret, per a resolució de dubtes, per a ampliació de conceptes, per si no s’ha pogut assistir a alguna classe, etc.