COM TREBALLEM?

Com treballem acadèmia manresa

El nostre mètode de treball està disenyat per a obtenir els millors resultats acadèmics i curriculars de cada alumne. La manera d'aconseguir-ho és:

Oferint horaris flexibles que permetin compatibilitzar els estudis amb les obligacions familiars i laborals

Dedicant atenció individualitzada a les característiques particulars de cada alumne

Potenciant el tracte personal i de proximitat treballant en grups petits

Posant a la disposició dels alumnes un entorn adequat per a l’estudi

Incorporant l’ús de les noves tecnologies en la docència

Potenciant les classes presencials per tenir sempre els professors al vostre servei

Acompanyant els alumnes en totes les etapes de la seva vida formativa