REFORÇ BATXILLERAT

refo´rç batxillerat manresa

Oferim tant reforç en classes particulars com reforç en grups d’un màxim de 4 alumnes per aula. Hi ha un tutor específic per a cada matèriaen funció de les diferents modalitats: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Francès, Història de la filosofia, Química, Biologia, Ciències de la terra , Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Dibuix tècnic, Tecnologia, Física, Economia i organització d’empresa, Geografia, Història del mon contemporani,   Literatura catalana i Literatura castellana.

  • Motivem els alumnes en tot allò referent als seus estudis i la millora dels seus expedients
  • Ensenyem tècniques memorització
  • Pactem objectius trimestrals amb cada alumne per fer-lo responsable delseu treball i conscient dels reptes establerts a curt termini
  • Treballem mètodes específics per als alumnes amb necessitats especials (Hiperactivitat, TDA, TDA-H, dislèxia)
  • Treballem els hàbits d’estudi per que l’alumne sigui cada com més autònom en la seva feina.
  • Incorporem les tècniques d’estudi en el seu treball habitual perquè l’alumne les adquireixi i les incorpori de manera natural en la seva forma de treball individual
  • Ampliem els continguts dels currículums escolars de totes les assignatures
  • Fem cursos intensius de preparació per a la les PAU durant el mes de maig per als alumnes de segon de batxillerat
  • Disposem d'una xarxa wifi que permet als alumnes accedir a Internet ja sigui des del seu propi ordinador portàtil o bé des dels ordinadors de la nostra aula d'informàtica.