REFORÇ PRIMÀRIA

reforç primaria manresa

Oferim tant reforç en classes particulars com reforç en grups d’un màxim de 4 alumnes per aula. Adaptem la classe a les necessitats especifiques de cada alumne en funció del que cada un necessita, prèviament pactat amb els pares.

Treballem conjuntament amb els tutors de l’escola per a coordinar les tasques i treure el màxim profit del reforç que fem

Coordinem esforços i treballs amb altres professionals de sectors relacionats amb l'ensenyament (logopedes, psicòlegs, psicopedagogs, optometristes) per millorar els rendiments escolars i acadèmics dels vostres fills

  • Incorporem mètodes específics per als alumnes amb necessitats especials (Hiperactivitat, TDA, TDA-H, dislèxia)
  • Treballem els hàbits d’estudi per que l’alumne sigui cada com més autònom en la seva feina
  • Incorporem les tècniques d’estudi en el seu treball habitual perquè l’alumne les adquireixi i les incorpori de manera natural en la seva forma de treball diària
  • Ampliem els continguts dels currículums escolars de totes les assignatures en cas que ho cregueu necessari
  • Fomentem i millorem la lectura, la lectoescriptura , la comprensió i la velocitat lectora
  • Motivem els alumnes en tot allò referent als seus estudis i a la millora dels seus expedients
  • Ensenyem tècniques memorització visual i auditiva
  • Potenciem tècniques d’esforç i estímul personal amb el nostre sistema de PLANETS