REFORÇ UNIVERSITARI

reforç universitariOferim tant reforç en classes particulars com en grups d’un màxim de 4 alumnes per aula. Hi ha un tutor específic per a cada matèria que és un professor titulat en aquella especialitat.

La matrícula és oberta durant tot el curs, de manera que hi ha la possibilitat d’ apuntar-vos només per un trimestre, quadrimestre o semestre.

Tenim reforç per a les assignatures següents: Matemàtiques (càlcul i àlgebra), Estadística, Física, Dibuix tècnic, Tecnologia, Mecànica, Electrònica, Química, Biologia, Biofísica, Bioquímica, Anatomia, Matemàtiques Financeres, Comptabilitat, Economia, Francès, Anglès, Llengua Catalana i Llengua Castellana.